Các món trâu


icon
Trâu xào nướng tỏi
Trâu xào nướng tỏi
Trâu xào nướng tỏi | Các món trâu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Trâu xào rau muống
Trâu xào rau muống
Trâu xào rau muống | Các món trâu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Trâu xào hành răm
Trâu xào hành răm
Trâu xào hành răm | Các món trâu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Trâu cuốn lá lốt nướng
Trâu cuốn lá lốt nướng
Trâu cuốn lá lốt nướng | Các món trâu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Trâu nướng tảng
Trâu nướng tảng
Trâu nướng tảng | Các món trâu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club