Các món lợn

 
icon
Chân giò Bắc Kạn chiên giòn
Chân giò Bắc Kạn chiên giòn
Chân giò Bắc Kạn chiên giòn | Các món lợn | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Chân giò hầm kem sữa
Chân giò hầm kem sữa
Chân giò hầm kem sữa | Các món lợn | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Ba chỉ rang cháy cạnh
Ba chỉ rang cháy cạnh
Ba chỉ rang cháy cạnh | Các món lợn | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Ba chỉ sốt cà chua
Ba chỉ sốt cà chua
Ba chỉ sốt cà chua | Các món lợn | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Ba chỉ nướng lá lốt
Ba chỉ nướng lá lốt
Ba chỉ nướng lá lốt | Các món lợn | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club