Các món lẩu


icon
Lẩu nấm gà đồi
Lẩu nấm gà đồi
Lẩu nấm gà đồi | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu nấm gà đồi (gà trống to)
Lẩu nấm gà đồi (gà trống to)
Lẩu nấm gà đồi (gà trống to) | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu chim câu
Lẩu chim câu
Lẩu chim câu | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu cháo chim câu
Lẩu cháo chim câu
Lẩu cháo chim câu | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu cá chép
Lẩu cá chép
Lẩu cá chép | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu cá quả
Lẩu cá quả
Lẩu cá quả | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu trâu nhúng mẻ
Lẩu trâu nhúng mẻ
Lẩu trâu nhúng mẻ | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu trâu nhúng dấm
Lẩu trâu nhúng dấm
Lẩu trâu nhúng dấm | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu bò thập cẩm
Lẩu bò thập cẩm
Lẩu bò thập cẩm | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu bò nhúng
Lẩu bò nhúng
Lẩu bò nhúng | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu bò nấm tươi
Lẩu bò nấm tươi
Lẩu bò nấm tươi | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu riêu cua bắp bò
Lẩu riêu cua bắp bò
Lẩu riêu cua bắp bò | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu riêu cua, bắp bò, sườn sụn, bò mỹ
Lẩu riêu cua, bắp bò, sườn sụn, bò mỹ
Lẩu riêu cua, bắp bò, sườn sụn, bò mỹ | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu dê (nhúng/nhừ) thuốc bắc
Lẩu dê (nhúng/nhừ) thuốc bắc
Lẩu dê (nhúng/nhừ) thuốc bắc | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Dê nấu bia tươi
Dê nấu bia tươi
Dê nấu bia tươi | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Lẩu dê nhúng
Lẩu dê nhúng
Lẩu dê nhúng | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá chép om dưa
Cá chép om dưa
Cá chép om dưa | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá chép hấp bia tươi
Cá chép hấp bia tươi
Cá chép hấp bia tươi | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá quả om chuối đậu
Cá quả om chuối đậu
Cá quả om chuối đậu | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá quả hấp xì dầu
Cá quả hấp xì dầu
Cá quả hấp xì dầu | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá quả om măng cay
Cá quả om măng cay
Cá quả om măng cay | Các món lẩu | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club