Các món thủy - hải sản


icon
Tôm Big Beer
Tôm Big Beer
Tôm Big Beer | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gỏi tôm sú
Gỏi tôm sú
Gỏi tôm sú | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Tôm sú hấp bia tươi
Tôm sú hấp bia tươi
Tôm sú hấp bia tươi | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Tôm sú nướng
Tôm sú nướng
Tôm sú nướng | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Tôm sú chiên muối ớt
Tôm sú chiên muối ớt
Tôm sú chiên muối ớt | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Tôm sú nướng muối ớt
Tôm sú nướng muối ớt
Tôm sú nướng muối ớt | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Tôm sú chiên trứng muối
Tôm sú chiên trứng muối
Tôm sú chiên trứng muối | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Mực xào cần tỏi
Mực xào cần tỏi
Mực xào cần tỏi | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Mực tươi hấp gừng
Mực tươi hấp gừng
Mực tươi hấp gừng | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Mực chiên bơ tỏi
Mực chiên bơ tỏi
Mực chiên bơ tỏi | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Mực nướng sa tế
Mực nướng sa tế
Mực nướng sa tế | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gỏi cá hồi
Gỏi cá hồi
Gỏi cá hồi | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá quả nướng lụi
Cá quả nướng lụi
Cá quả nướng lụi | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá quả nướng Tây Bắc
Cá quả nướng Tây Bắc
Cá quả nướng Tây Bắc | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá chép chiên giòn
Cá chép chiên giòn
Cá chép chiên giòn | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá chép chiên xù
Cá chép chiên xù
Cá chép chiên xù | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá chép nướng
Cá chép nướng
Cá chép nướng | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá Chình đủ món
Cá Chình đủ món
Cá Chình đủ món | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá Tầm đủ món
Cá Tầm đủ món
Cá Tầm đủ món | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá Lăng vàng đủ món
Cá Lăng vàng đủ món
Cá Lăng vàng đủ món | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Cá Song (Mú) đủ món
Cá Song (Mú) đủ món
Cá Song (Mú) đủ món | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Ba ba đủ món
Ba ba đủ món
Ba ba đủ món | Các món thủy - hải sản | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club